Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Indien u gebruik wilt maken van de expertise van Indexus kiest u voor Vermogensbeheer.

Vermogensbeheer bij Indexus betekent persoonlijk maatwerk. Samen met u bepalen we uw uitgangspunten en bespreken de haalbaarheid hiervan. U geeft onze ervaren deskundige vermogensbeheerders het vertrouwen en het mandaat om op basis van uw uitgangspunten en doelstellingen de regie te voeren over uw beleggingsportefeuille. Binnen Indexus krijgt u een vast aanspreekpunt, uw beheerder, die vanzelfsprekend ondersteund wordt door zijn collega’s.

Maatwerk Vermogensbeheer

Wij beheren uw vermogen op basis van goed begrip van uw doelen, uw levensinstelling en uw wensen voor de toekomst. Uw doelen en wensen zijn het fundament voor een vermogensbeheer overeenkomst zodat er geen twijfel kan bestaan over wat wij voor u kunnen betekenen. De resultaten en het beleid worden periodiek toegelicht aan de hand van een rapportage en een persoonlijk gesprek. Uiteraard kunt u uw portefeuille real-time volgen via onze website.

De aanpak van Indexus wordt als ‘lichtgroen’ gecategoriseerd volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het hele verhaal over hoe we onze duurzame portefeuille selecteren kunt u teruglezen in onze duurzaamheidsverklaring.

Indexus levert maatwerk vanaf € 400.000.

Voor het beheren van uw vermogen brengt Indexus een beheervergoeding in rekening over de portefeuillewaarde van maximaal 1% per jaar, exclusief btw.

Asset Allocatie

Spreiding is een cruciale stap in het beleggingsproces. Het is dan ook zaak om deze goed af te stemmen met uw beleggersprofiel. Beleggen begint bij het vaststellen van de verhouding tussen aandelen, obligaties, liquiditeiten en alternatieve beleggingscategorieën, zoals vastgoed en grondstoffen. Deze zogeheten strategische asset allocatie wordt bepaald op basis van het beleggersprofiel, waarbij de financiële doelstellingen en risicobereidheid van de belegger in kaart zijn gebracht. Daarna wordt uw portefeuille gedegen opgebouwd en professioneel onderhouden door te spreiden over verschillende beleggingscategorieën en wereldmarkten en strategieën die passen bij de marktomstandigheden.

Het team van Indexus zorgt er voor dat de samenstelling van uw portefeuille wordt bijgestuurd op basis van de marktomstandigheden en de kansen die zich voordoen. Elke dag monitoren wij de financiële markten over de hele wereld, volgen wij de koersontwikkelingen, research rapporten en een breed scala van economische indicatoren. Ons team beoordeelt regelmatig de beleggingen in uw portefeuille om ervoor te zorgen dat uw geld nog steeds wordt geïnvesteerd in markten en categorieën die het beste overeenkomen met uw beleggersprofiel en financiële doelstellingen. Indexus belegt met een lange-termijn visie maar  de sleutel van het succes ligt in het onderhoud van de portefeuille.

Beleggingsbeleid

Bij de opbouw en het beheer van beleggingsportefeuilles is de filosofie van Indexus gelegen in de Core Satellite strategie. Hierbij worden passieve en actieve beleggingsstrategieën op effectieve wijze gecombineerd. In de kern van de portefeuille wordt passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten een brede spreiding te creëren over verschillende wereldmarkten en beleggingscategorieën. Passief beleggen staat bekend als indexbeleggen, waarbij ETF’s worden gebruikt om bepaalde indexen te volgen. ETF’s op ontwikkelde markten lenen zich hier bij uitstek voor. De satellietbeleggingen daaromheen kunnen zorgen voor het extra rendement door het toepassen van actieve beleggingsstrategieën. Dit kunnen specifieke ETF’s, maar ook individuele beursgenoteerde aandelen, obligaties en andere afgeleide instrumenten zijn.

De ETF’s worden dus gebruikt als bouwstenen voor uw beleggingsportefeuille. Een ETF kan een aandelenindex volgen, maar ook andere beleggingscategorieën zoals obligaties, vastgoed, grondstoffen, sectoren en regio’s. Door verschillende ETF’s te combineren stellen wij een goed gespreide en passende portefeuille voor u samen tegen lage kosten. Daarnaast kennen ETF’s vanwege de goede spreiding en lager specifiek risico dan individuele aandelen of obligaties. Indexbeleggen zorgt dus voor stabiliteit en lage kosten in de kern van beleggingsportefeuille.

 • In veel gevallen kunnen wij met uw bestaande beleggingen verder gaan. Indexus begeleidt samen met Saxo Bank het proces om uw posities over te boeken naar uw nieuwe depot bij Indexus. Wij inventariseren samen met u wat verstandig is; posities overboeken, laten staan of liquideren.

 • Vermogensbeheer bij Indexus is geen massaproduct. De experts van Indexus beschikken over jarenlange ervaring in het beleggingsvak en zijn gewend om u als een individuele cliënt te benaderen en niet als een nummer. U kunt uw vaste aanspreekpunt direct bereiken en anders is er te allen tijde een collega bereikbaar die kan zorgdragen voor continuïteit. Om kennis te maken of bij te praten bent u welkom op een van onze kantoren: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Heerenveen.

  Uw beleggingsdepot wordt aangehouden bij Saxo Bank. U krijgt via het beveiligde platform online toegang tot uw portefeuille en kunt daardoor de vorderingen van uw beleggingsportefeuille 24 uur per dag, overal ter wereld op de voet volgen. Per maand of kwartaal ontvangt u een uitgebreide digitale rapportage. Daarnaast is er natuurlijk uw persoonlijke aanspreekpunt binnen Indexus om periodiek bij te praten.

 • Wij laten u graag de behaalde resultaten zien. Dit moeten wel cijfers zijn die op uw uitgangspunten en doelstellingen gericht zijn. Hierbij is het van belang te weten welke portefeuille bij u past. Wat is de omvang van het vermogen, welk beleggingsprofiel wordt gehanteerd, zijn er onttrekkingen en/of stortingen, zijn er specifieke wensen en eisen. Dit is slechts een greep uit de punten die van belang zijn om u het juiste inzicht te verschaffen. Dit doen wij daarom in een persoonlijk gesprek.

  Voor een indicatie van de resultaten van ons beleggingsbeleid kunt u kijken op www.dexxi.nl

 • Naast particuliere vermogens kunt u bij Indexus ook zeer goed terecht met het vermogen van uw bedrijf, uw BV of elke andere rechtsvorm. Een zakelijke vermogensbeheerrekening is voornamelijk aantrekkelijk voor directeuren en grootaandeelhouders die vermogen of pensioen binnen hun bedrijf willen opbouwen of al in de uitkeringsfase verkeren.

  Wij verzorgen naast de standaard rapportages voor uw belastingaangifte ook specifiek benodigde informatie voor uw accountant. Voor relaties die vanwege een zogenaamde insiderregeling niet in bepaalde effecten mogen beleggen heeft Indexus een speciaal toegespitst beleggingsbeleid getoetst op de eisen van compliance. Indexus voert tevens mandaten uit voor stichtingen en pensioenfondsen. Naast de uitgebreide standaard rapportages verzorgen wij voor instituten specifiek opgestelde informatie voor het bestuur, de beleggingscommissie en de accountants.

 • Indexus levert maatwerk vanaf € 400.000. Bij het te voeren beleid kunnen alle soorten beleggingsinstrumenten ingezet worden om uw doelstellingen te realiseren. Wanneer er een start gemaakt wordt met een nieuwe portefeuille zal de markt met veel zorg en aandacht betreden worden. Wij zullen niet in mum van tijd vol belegd zijn en mocht u een bestaande beleggingsportefeuille inbrengen zullen wij niet zomaar als een olifant door de porseleinkast gaan. Wij muteren of stappen in als er zich reële kansen voordoen. Ons team van beleggingsspecialisten evalueert dagelijks de markt en maakt op basis daarvan keuzes. Wij hebben een proactieve benadering, maar het kruit droog houden kan ook een weloverwogen beslissing zijn.

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Uw aanmelding is ontvangen.

eBook aanvragen

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Het ebook is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.