Onze partners

Saxo Bank

Indexus en Saxo Bank hebben een overeenkomst afgesloten voor de volledige outsourcing van het effectengerelateerde proces van Indexus – van orderexecutie tot administratieve afhandeling – op basis van hun bestaande krachtige web-based platform. Saxo Bank biedt de mogelijkheid tot uitgebreide informatievoorziening over uw portefeuille en is op dat gebied een toonaangevende partij. Saxo Bank heeft een bankstatus en staat zij onder toezicht van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten.

Saxo Bank wordt dus uw bankier en bewaarder van de portefeuille. Indexus bemiddelt, adviseert en voert opdrachten uit.

Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën en is een zelfstandige overheidsorganisatie.

Indexus Groep B.V. is een Beleggingsonderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht en staat vermeld in het register Beleggingsondernemingen van de AFM. In deze registers is na te gaan voor welke activiteiten de onderneming de toestemming heeft gekregen.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank maakt zich sterk voor een betrouwbaar financieel stelsel. Daarom houdt zij toezicht op banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere financiële instellingen zoals Indexus. DNB let daarbij goed op de financiële positie en de kwaliteit van het bestuur. Belangrijk is dat instellingen zich houden aan de afspraken met hun klanten. Toezicht verkleint de kans dat een instelling in moeilijkheden komt, maar is geen garantie.

Dutch Securities Institute

DSI is opgericht en wordt breed gesteund door de beurs en de brancheorganisaties binnen de financiële dienstverlening. De onafhankelijke stichting bevordert en bewaakt de integriteit en deskundigheid van financieel dienstverleners. Hoe? Door een DSI-registratie te verlenen aan gekwalificeerde financieel deskundigen. Zij zijn gescreend, voldoen aan strenge deskundigheids-, integriteits- en ervaringseisen, volgen permanente educatie en onderschrijven de DSI-gedragscode. Zo weet u met wie u in zee gaat.

Het deelnemersnummer van Indexus Groep BV is: 25242

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Als u een klacht heeft over uw financiële dienstverlener, dan zult u deze eerst schriftelijk moeten voorleggen aan de directie van het bedrijf waar u deze klacht over heeft. Iedere financiële dienstverlener is volgens de Wft verplicht een interne klachtenprocedure te hebben. Als het bedrijf na het volgen van deze procedure niet met een passende oplossing voor uw klacht komt, kunt u uw klacht voorleggen aan Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Indexus Groep B.V. is aangesloten bij KiFiD.

Het Kifid-nummer van Indexus Groep BV is: 400.000298

Vereniging van Vermogensbeheerders & -Adviseurs

Het primaire doel van de vereniging kan worden samengevat als het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in het kader van de activiteiten van in het register van de AFM ingeschreven vermogensbeheerders en commissionairs.

Hiertoe onderhoudt de vereniging namens de leden onder meer contacten met het Ministerie van Financiën, AFM, DNB, Dutch Securities Institute en andere beroepsgroepen in de effectenbranche. Bovendien ook met externe adviseurs op het gebied van effectenrecht, leveranciers van bijvoorbeeld portefeuillebeheersystemen en onderzoeksbureau’s. Daarnaast worden ontwikkelingen in het buitenland actief gevolgd.

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Uw aanmelding is ontvangen.

eBook aanvragen

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Het ebook is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.