Duurzaamheid

Duurzaamheidsverklaring

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Verordening inzake informatieverschaffing – ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd – verplicht Indexus als financiële instelling om duurzaamheidsinformatie openbaar te maken. Dit houdt in dat we duidelijk maken of, en indien dat het geval is, welke duurzaamheidsrisico’s we integreren in onze beleggingsprocessen, en of we ongunstige duurzaamheidseffecten meewegen bij het maken van onze beleggingsbeslissingen.

Daarnaast moeten we, indien van toepassing, aangeven hoe de duurzaamheidsresultaten van de fondsen waarin wordt belegd wordt gemeten en gemonitord.

Aanleiding

Voor duurzaamheid en duurzaam beleggen waren tot verkort nog geen uniforme bepalingen die bepaalden wat nu eigenlijk met duurzaam werd bedoeld. Daardoor konden financiële partijen als banken, investeerders, vermogensbeheerders en verzekeraars zelf bepalen of een investering duurzaam was.

In de praktijk leidde dit tot greenwashing: een investering wordt voorgesteld als goed voor het milieu terwijl dat niet zo is. Om daar één lijn in te trekken heeft het Europees Parlement nieuwe criteria opgesteld om dit te voorkomen. Met die nieuwe criteria kan de belegger zien hoe goed een bank of vermogensbeheerder het doet op de Europese ‘duurzaamheidsmeetlat’.

Duurzaamheidsrisico’s

Een belangrijk onderdeel van de SFDR is het in kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s die worden gelopen. Zoals bekend, kent beleggen risico’s. Zo loop je het risico op koersschommelingen maar ook loop je risico als de rente stijgt of daalt. Daarnaast kent beleggen een duurzaamheidsrisico.

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur) gebied (‘ESG’) die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de waarde van een belegging. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van beleggingen in zeer CO2-intensieve sectoren. Die waarde zou – als gevolg van het risico van klimaatverandering – wel eens kunnen gaan dalen, omdat het businessmodel van die bedrijven op de lange termijn niet houdbaar is.

SFDR Classificatie

De SFDR maakt onderscheid tussen 1) Lichtgroen (art. 8) financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten, en 2) Donkergroen (art. 9) financiële producten die duurzame beleggingen ten doel hebben. Een derde categorie (Grijs) zijn de financiële producten die niet als duurzaam worden gepromoot.

Duurzaamheidsbeleid Indexus

Ons beleggingsbeleid is niet specifiek gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen (donkergroene beleggingen). Daarnaast richten wij ons niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken (lichtgroene beleggingen). De reden hiervan is dat wij de duurzaamheidsrisico’s veelal in onvoldoende mate kunnen inschatten en de mogelijke effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen. Wanneer wij deze negatieve effecten in de toekomst wel aantoonbaar zouden kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze door ons niet goed meetbaar zijn. De door ons ingerichte beleggingsportefeuilles mogen daarom niet worden beschouwd als (volledig) milieuvriendelijke of duurzame portefeuilles. Wij zijn een ‘ESG neutrale’ vermogensbeheerder.

Toetsing van beleggingsportefeuilles in relatie tot duurzaamheid

Wel worden de beleggingsportefeuilles van Indexus regelmatig getoetst in relatie tot duurzaamheid. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van MSCI ESG Fund rating. Nadrukkelijk vermelden wij dat Indexus haar dienstverlening en de beleggingsportefeuilles niet als duurzaam promoot.

De MSCI ESG Fund rating is gebaseerd op de MSCI ESG rating. De MSCI ESG rating bestaat uit 35 onderwerpen (potentiële duurzaamheidsrisico’s) waarop bedrijven worden beoordeeld. Hierbij krijgt elk bedrijf een score die gebaseerd is op één (of meerdere) van de 35 onderwerpen: van koolstof uitstoot tot bedrijfsethiek.

Aan de hand van de MSCI ESG rating worden bedrijven beoordeeld met een letter. Alle scores worden namelijk verzameld, gewogen en geschaald zodat er een rating uitkomt die gebaseerd is op letters, vergelijkbaar met kredietscores uitgegeven door kredietbeoordelingsbedrijven. Deze scores lopen van CCC tot AAA. Scoort een bedrijf een AAA-rating dan heeft het bedrijf de duurzaamheidsrisico’s goed onder controle. Een bedrijf met een CCC-rating scoort slecht en kent een grote blootstelling aan de duurzaamheidsrisico’s.

De MSCI ESG Fund rating werkt op dezelfde manier. Alleen hierbij worden niet bedrijven maar beleggingsfondsen (waaronder index trackers ofwel ETF’s) beoordeeld met een letter. De score hangt hierbij af van het gewogen gemiddelde van de MSCI ESG ratings van de bedrijven waar het beleggingsfonds in belegt. Ook de MSCI ESG Fund rating loopt van CCC tot AAA. Scoort een beleggingsfonds een AAA-rating dan belegt het beleggingsfonds volgens MSCI voornamelijk in bedrijven die duurzaamheidsrisico’s goed onder controle hebben. Een beleggingsfonds met een CCC-rating belegt voornamelijk in bedrijven die volgens MSCI slecht scoren en kent daarbij een grote blootstelling aan de duurzaamheidsrisico’s. De MSCI ESG Fund rating kan voor Indexus relevant zijn bij vergelijkbare beleggingsfondsen (ETF’s) in termen van risico/rendement. In dergelijke gevallen kunnen wij besluiten het beleggingsfonds te selecteren met de hoogste MSCI ESG Fund rating.

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Uw aanmelding is ontvangen.

eBook aanvragen

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Het ebook is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.