FAQ

Veel gestelde vragen

 • Een ETF (Exchange Traded Fund) is een beleggingsinstrument, namelijk een beursgenoteerd aandeel dat een bepaalde index volgt. Een index bestaat uit een verzameling van onderliggende waarden, ook wel mandje genoemd. Een ETF kan een aandelenindex volgen, maar ook andere beleggingscategorieën zoals obligaties, vastgoed, grondstoffen, sectoren en regio’s. De prestatie van een index wordt door een ETF zo goed mogelijk gevolgd. Tracker is de Europese naam voor ETF. De ETF werd in 1993 in Amerika geïntroduceerd. Dit unieke product combineert de liquiditeit en eenvoud van een aandeel of obligatie met de risicospreiding van een beleggingsfonds.

 • Indexbeleggen is een vorm van vermogensbeheer waarbij ETF’s worden gebruikt om een bepaalde index te volgen. Een ETF volgt een bepaalde index zonder dat wordt geprobeerd om een beter rendement te scoren dan die specifieke index. Hoewel dat passief lijkt, is het dat niet; het vergt een expert om een passende ETF-portefeuille op te bouwen die goed rendeert. Daarvoor bent u bij Indexus aan het goede adres. Wij stellen een ETF-portefeuille voor u samen die bij u past en een beter alternatief biedt voor uw huidige beleggingsvorm.

 • Beleggen in ETF’s is aanzienlijk goedkoper dan beleggen in beleggingsfondsen. Met ETF’s kunt u in één transactie spreiding aanbrengen in uw portefeuille en daarmee uw risico beperken. Beleggen in ETF’s brengt een breed scala aan wereldwijde beleggingskeuzes binnen handbereik, die met beleggen in individuele aandelen of obligaties niet mogelijk zijn. Een ETF is transparant. De samenstelling van alle genoteerde ETF is 24 uur per dag beschikbaar. Omdat een ETF voortdurend wordt verhandeld op de beurs kan snel en eenvoudig worden gehandeld. Dit zijn de belangrijkste voordelen, maar er zijn nog talloze andere positieve criteria die beleggen in ETF’s aantrekkelijk maakt. Wij vertellen u er graag over.

 • Indexus heeft geen eigen ETF’s en geeft ook geen eigen beleggingsproducten uit. In de beleggingsportefeuilles worden uitsluitend beursgenoteerde beleggingsinstrumenten gebruikt.

 • Indexus heeft geen vaste aanbieders van ETF’s of speciale afspraken met partijen. De kracht van Indexus is de kennis en ervaring in het selecteren van de meest geschikte ETF’s. Wij hebben veelvuldig overleg met alle serieuze aanbieders van ETF’s wereldwijd en de researchafdelingen van deze partijen en zijn zodoende volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.

 • Het verschil tussen indexfondsen en ETF’s is dat de laatste continu verhandeld worden op de beurs. Indexfondsen worden doorgaans eenmaal per dag verhandeld.

 • Indexus gebruikt geen indexfondsen, maar uitsluitend beursgenoteerde beleggingen zoals ETF’s aandelen, obligaties en derivaten.

 • Indexus is volledig onafhankelijk en heeft zich gespecialiseerd in vermogensbeheer en beleggingsadvies. Indexus maakt gebruik van beursgenoteerde beleggingsinstrumenten en heeft geen eigen producten of afspraken met aanbieders. Het team van Indexus bestaat uit mensen met een jarenlange ervaring in de financiële wereld en sinds 1997 zijn ze een hecht team. Het eigendom van Indexus zit ook bij de verschillende medewerkers (partners) van Indexus. Op deze wijze kan Indexus haar 100% onafhankelijkheid waarborgen en haar toegevoegde waarde waarmaken.

 • Indexus beheert of begeleidt uw beleggingsportefeuille binnen het kader van afspraken, binnen uw Beleggingsprofiel. Indexus heeft alle benodigde vergunningen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en De Nederlandsche Bank. Daarnaast is Indexus deelnemer aan DSI (Dutch Securities Institute) en is lid van de KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

  De bancaire zekerheden worden geleverd door onze depotbank, Saxo Bank. Saxo Bank is de handelsnaam die door BinckBank NV wordt gebruikt. Saxo Bank is gespecialiseerd in de dienstverlening aan zelfstandige vermogensbeheerders zoals Indexus en is op dat gebied een toonaangevende partij. Saxo Bank draagt zorg voor het effecten gerelateerde proces, van orderexecutie tot administratieve afhandeling. Saxo Bank heeft een bankstatus en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. Saxo Bank kent conform alle vergunning houdende banken in Nederland het depositogarantiestelsel en de beleggerscompensatieregeling.

  Saxo Bank heeft al uw effecten (aandelen, obligaties, ETF’s, beleggingsfondsen, etc.) bewaard bij het bewaarbedrijf van Saxo Bank. Deze scheiding zorgt ervoor dat bij een eventueel faillissement van Saxo Bank uw effecten veilig staan. Door een uitbreiding van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) is de rol van een bewaarbedrijf afgenomen. Daarom zal Saxo Bank voortaan effecten bewaren via het systeem van de Wge. Dit geldt vooralsnog alleen voor effecten die genoteerd zijn op één van de Euronext beurzen, met uitzondering van opties en futures. Voor de overige beurzen zal dit spoedig het geval zijn. De Wge biedt u juist meer zekerheid doordat u direct eigenaar van de effecten bent. Bij een eventueel faillissement van Saxo Bank vallen uw effecten buiten de boedel van de bank. Daarnaast kent Saxo Bank conform alle vergunning houdende banken in Nederland het depositogarantiestelsel en de beleggerscompensatieregeling.

 • U kunt bij Indexus terecht met een portefeuille vanaf € 400.000,-. Het maakt niet uit waar uw portefeuille vandaan komt of hoe deze is samengesteld. Samen met u stellen wij een Beleggingsprofiel samen dat aansluit bij uw wensen en behoefte.

  Dexxi is onderdeel van Indexus Groep.

  Dexxi is een innovatieve online oplossing voor Beleggen, Pensioen en Lijfrente.

  Dexxi is er voor iedereen. Van beginnend tot ervaren belegger en van kleine spaarder tot vermogende particulier. De dienstverlening van Dexxi is bedoeld voor beleggers met een defensieve tot een offensieve doelstelling en al mogelijk vanaf €100.

 • In veel gevallen kunnen wij met uw bestaande beleggingen verder gaan. Indexus begeleidt samen met Saxo Bank het proces om uw posities over te boeken naar uw nieuwe depot bij Indexus. Wij inventariseren samen met u wat verstandig is; posities overboeken, laten staan of liquideren.

 • Een samenwerking met Indexus komt tot stand door een persoonlijk onderhoud. Dit kan zowel telefonisch als op één van onze vestigingen. Het is belangrijk om vooraf uw uitgangspunten en doelstellingen goed in kaart te brengen. U beantwoordt op onze website een aantal vragen om uw Beleggingsprofiel te bepalen. Vervolgens ontvangt u een set documenten met een overeenkomst voor het beheer en het activeren van uw depot bij Saxo Bank. Na de verwerking kunt u de liquiditeiten en/of de effecten overboeken en na ontvangst kunnen wij voor u aan de slag.

 • Vermogensbeheer bij Indexus is geen massaproduct. De experts van Indexus beschikken over jarenlange ervaring in het beleggingsvak en zijn gewend om u als een individuele cliënt te benaderen en niet als een nummer. U kunt uw vaste aanspreekpunt direct bereiken en anders is er te allen tijde een collega bereikbaar die kan zorgdragen voor continuïteit. Om kennis te maken of bij te praten bent u welkom op een van onze kantoren: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Heerenveen.

  Uw beleggingsdepot wordt aangehouden bij Saxo Bank. U krijgt via het beveiligde platform online toegang tot uw portefeuille en kunt daardoor de vorderingen van uw beleggingsportefeuille 24 uur per dag, overal ter wereld op de voet volgen. Per maand of kwartaal ontvangt u een uitgebreide digitale rapportage. Daarnaast is er natuurlijk uw persoonlijke aanspreekpunt binnen Indexus om periodiek bij te praten.

 • Indexus levert maatwerk vanaf € 400.000. Bij het te voeren beleid kunnen alle soorten beleggingsinstrumenten ingezet worden om uw doelstellingen te realiseren. Wanneer er een start gemaakt wordt met een nieuwe portefeuille zal de markt met veel zorg en aandacht betreden worden. Wij zullen niet in mum van tijd vol belegd zijn en mocht u een bestaande beleggingsportefeuille inbrengen zullen wij niet zomaar als een olifant door de porseleinkast gaan. Wij muteren of stappen in als er zich reële kansen voordoen. Ons team van beleggingsspecialisten evalueert dagelijks de markt en maakt op basis daarvan keuzes. Wij hebben een proactieve benadering, maar het kruit droog houden kan ook een weloverwogen beslissing zijn.

 • Wij laten u graag de behaalde resultaten zien. Dit moeten wel cijfers zijn die op uw uitgangspunten en doelstellingen gericht zijn. Hierbij is het van belang te weten welke portefeuille bij u past. Wat is de omvang van het vermogen, welk beleggingsprofiel wordt gehanteerd, zijn er onttrekkingen en/of stortingen, zijn er specifieke wensen en eisen. Dit is slechts een greep uit de punten die van belang zijn om u het juiste inzicht te verschaffen. Dit doen wij daarom in een persoonlijk gesprek.

  Voor een indicatie van de resultaten van ons beleggingsbeleid kunt u kijken op www.dexxi.nl

 • Onttrekken of bijstorten gaat eenvoudig en kosteloos. Het team van Indexus houdt goed rekening met uw eigen wensen en eisen. Het beleggingsbeleid van Indexus is er op gericht in liquide beleggingsinstrumenten te beleggen die gedurende de gehele beursdag goed verhandelbaar zijn. Wanneer u bij voorbeeld uw gehele portefeuille wenst te liquideren kan dat meteen worden uitgevoerd.

 • Naast particuliere vermogens kunt u bij Indexus ook zeer goed terecht met het vermogen van uw bedrijf, uw BV of elke andere rechtsvorm. Een zakelijke vermogensbeheerrekening is voornamelijk aantrekkelijk voor directeuren en grootaandeelhouders die vermogen of pensioen binnen hun bedrijf willen opbouwen of al in de uitkeringsfase verkeren.

  Wij verzorgen naast de standaard rapportages voor uw belastingaangifte ook specifiek benodigde informatie voor uw accountant. Voor relaties die vanwege een zogenaamde insiderregeling niet in bepaalde effecten mogen beleggen heeft Indexus een speciaal toegespitst beleggingsbeleid getoetst op de eisen van compliance. Indexus voert tevens mandaten uit voor stichtingen en pensioenfondsen. Naast de uitgebreide standaard rapportages verzorgen wij voor instituten specifiek opgestelde informatie voor het bestuur, de beleggingscommissie en de accountants.

 • Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de benchmark. Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante ETF (Tracker) geselecteerd. Elk Beleggingsprofiel kent een bepaalde verdeling in de twee beleggingscategorieën; Zakelijke waarden en Vastrentende waarden. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per Beleggingsprofiel. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf.

  Zakelijke waarden: iShares MSCI World UCITS ETF
  De index bestaat uit ondernemingen uit ontwikkelde landen.

  Vastrentende waarden: iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
  De index bestaat uit investment grade staatsobligaties, obligaties van semi‐overheidsinstellingen, bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties die zijn uitgegeven in euro.

 • De keuze van Indexus om intensief gebruik te maken van ETF’s bij de opbouw van beleggingsportefeuilles is een bewuste keuze. Deze beleggingsinstrumenten kenmerken zich door de eenvoud van opzet en de transparantie in beleid en kostenstructuur. Wel moet hierbij absoluut het kaf van het koren gescheiden worden en dat doet Indexus. Indexus maakt bijvoorbeeld onderscheid in fysieke en synthetische ETF’s. Kortgezegd houdt dit in dat fysieke ETF’s de onderliggende waarden, bijvoorbeeld aandelen, wel in bezit hebben en synthetische ETF’s hebben de onderliggende waarden in de vorm van derivaten. Kennis van de verschillende structuren is essentieel, want deze twee vormen kennen ieder een ander risicoprofiel. Indexus is specialist op het gebied van ETF’s en kan het onderscheid maken.

 • Indien Cliënt een klacht of vordering tegen Indexus of een geschil met Indexus heeft, dient hij zulks onverwijld schriftelijk bij Indexus aan te melden volgens de bij Indexus geldende procedure voor interne klachtafhandeling. Indexus deelt Cliënt op eerste verzoek mee hoe bedoelde procedure luidt.

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Uw aanmelding is ontvangen.

eBook aanvragen

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Het ebook is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.