Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Wat voor belegger bent u?

08 June 2015

Wat voor belegger bent u?

Een beleggingsstrategie dient erop gericht te zijn om een vooraf bepaald streefvermogen te realiseren over een vooraf bepaalde tijd. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van risico en rendement. Passend bij de motieven en de zekerheidskaders die u als belegger stelt. U dient zich er immers prettig bij te voelen.

In de opbouwfase van een beleggingsportefeuille, die in de toekomst een inkomen dient te genereren, is de horizon wellicht het belangrijkste gegeven. Ofwel, hoe lang kan het vermogen groeien? Bekend is dat zakelijke waarden (aandelen) op langere termijn een significant hoger rendement kunnen opleveren dan bijvoorbeeld vastrentende waarden.

Echter, de risico’s zijn eveneens hoger aangezien de daling bij zakelijke waarden ook harder kan zijn. Daarentegen is bekend dat een keuze voor alleen vastrentende waardes (spaargeld, obligaties) veelal niet voldoende rendement biedt om het streefvermogen te halen. In de opbouwfase van een inkomensportefeuille sluiten we derhalve geen enkel beleggingsinstrument uit. Zeker bij een horizon die ver weg ligt, wanneer het vermogen een langere tijd heeft om te herstellen van eventuele tegenvallers.

80% van het rendementHet rendement op vermogen wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de asset allocatie; ofwel, de wijze waarop – en in welke verhoudingen – het vermogen gespreid wordt over de verschillende beleggingscategorieën. Dit kan van belegger tot belegger verschillen vanwege beleggingshorizon, een eventueel doelvermogen, de persoonlijke risicoperceptie en de hoogte van het gewenste inkomen in combinatie met het te beleggen vermogen.

Wat voor belegger bent u?Met de test kunt u in slechts 5 stappen bepalen wat voor belegger u bent en welk doelvermogen u mogelijk kunt behalen*.

Doe nu de test

 
*De test heeft tot doel u te helpen bij het maken van een beleggingsbeslissing. De waarde van uw belegging kan fluctueren. De verwachte rendementen zijn prognoses en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.