Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Veelgestelde vragen over ETF’s

23 April 2015

Veelgestelde vragen over ETF’s

Wat is een ETF? Een exchange-traded fund (ETF) is een beleggingsinstrument dat wordt verhandeld op een beurs, zoals op de Euronext. Net als een beleggingsfonds, bestaat een ETF uit een mandje van effecten. Maar in plaats van te worden geprijsd op basis van de netto-activa op het einde van elke handelsdag (zoals bij beleggingsfondsen), zijn ETF’s genoteerd op intraday-handel beurzen en kunnen worden gekocht en verkocht gedurende de gehele dag. De meeste ETF’s zijn indexfondsen die passief een benchmark (een bepaalde index) volgen.

Hoe kan ik ETF’s kopen- en verkopen?ETF’s kunnen net als aandelen worden verhandeld. Vanzelfsprekend heb je hiervoor een beleggingsrekening nodig bij een bank. De meeste banken hebben inmiddels een breed aanbod in ETF’s, echter, bij een aantal banken ontbreekt wel een groot gedeelte van het totale aanbod.

Wat zijn de voordelen van ETF’s ten opzichte van indexbeleggingsfondsen?Er zijn twee redenen waarom ETF’s vaak beter zijn dan indexbeleggingsfondsen:
1) De beheervergoeding en de kostenratio van beleggingsfondsen zijn meestal hoger dan dat van een ETF;
2) ETF’s kunnen de gehele handelsdag verhandeld worden, terwijl dat bij beleggingsfondsen niet mogelijk is.

Zou ik niet moeten proberen om een ​​index te verslaan in plaats van het slechts bij te houden?Talrijke studies hebben aangetoond dat actief beheerde beleggingsfondsen gemiddeld slechter presteren dan de benchmark (na aftrek van beheerskosten).

Hoe veilig is beleggen in ETF’s?De wijze waarop ETF’s gemaakt worden zijn zwaar gereguleerd door de verschillende binnen- en buitenlandse toezichthouders (onder andere de Europese wet- en regelgeving UCITS). Voor zover bekend is er nog nooit een geval van verlies van vermogen geweest in ETF’s als gevolg van fraude. Natuurlijk kennen de onderliggende waarden van ETF’s wel een risico; uiteindelijk bestaat een ETF uit een mandje van effecten. Alle ETF’s dragen daarom het risico van waardeverlies, net als een belegging in aandelen of obligaties.

Zijn ETF’s alleen voor aandelen?Nee, als er een liquide markt is van een bepaalde effectensoort, zoals aandelen, grondstoffen, obligaties of vastgoed, en er bestaat een index van, dan is er waarschijnlijk ook wel een ETF van te verkrijgen.

Zijn er internationale ETF’s?Ja, deze zijn ook beschikbaar, de mogelijkheden zijn wat dat betreft ontelbaar. Er zijn landenindexen, maar ook regio-indexen waarop weer ETF’s gebaseerd zijn zoals Aziatische of Europese ETF’s.

Wat is de minimale omvang van een ETF-transactie?Het minimum is 1 ETF. Natuurlijk is dat in veel gevallen niet kostenefficiënt door de minimale transactiekosten die bij banken gelden. 1 ETF op bijvoorbeeld de iShares AEX UCITS ETF kost op dit moment circa 50 euro (bij een AEX-index van circa 500 punten).

Hoe verhoudt de prestatie van een ETF zich in vergelijking tot de bijbehorende benchmark?De doelstelling van een ETF is om zo dicht mogelijk bij de referentie-index te blijven. Als gevolg van tal van marktwerkingen, zijn er vanzelfsprekend wel momenten waarop de ETF wordt verhandeld tegen een kleine korting of juist een premie ten opzichte van de benchmark.

Betalen ETF’s dividenden?Ja, de belegger in een ETF ontvangt gewoon het dividend dat de onderliggende waarde uitkeren; na aftrek van eventuele kosten en andere vergoedingen. Ook zijn er ETF’s die het dividend herbeleggen waardoor de dividenden zorgen voor een koersstijging van de ETF.

Wat zijn de verschillen tussen beleggingsfondsen en ETF’s?ETF’s worden gekocht en verkocht via een beleggingsrekening en bieden de mogelijkheid van doorlopende handel gedurende de handelsdag. Beleggingsfondsen worden slechts 1 keer per dag verhandeld. De belegger dient voor deze handel wel op tijd zijn order te geven. Zodoende kan een opdracht die op vrijdagmiddag wordt opgegeven pas op dinsdag worden uitgevoerd.

Wat zijn de verschillen tussen aandelen en ETF’s?Individuele aandelen en ETF’s worden beide op de beurs verhandeld. Maar er zijn twee belangrijke verschillen:
1) ETF’s zijn veel meer gespreid, omdat ze bestaan ​​uit mandjes van aandelen, obligaties of grondstoffen; bijvoorbeeld bestaat een ETF op de DAX (Duitse beurs) uit 30 aandelen;
2) Een ETF volgt een specifieke index, terwijl de aandelen dat niet doen.

Jochem Baalmann

* Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.