Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Indexbeleggen omdat het moet

04 June 2017

Indexbeleggen omdat het moet

Tien jaar geleden stonden kranten, magazines, websites nog vol met artikelen die wezen op de risico’s van indexbeleggen, met name door middel van ETF’s (Exchange Traded Funds). ‘Pas op voor ETF’s, want de index kan ook dalen!’, ‘Let op dat je geen synthetische ETF’s koopt!’, ‘Het indexbeleggen gaat de markt verstoren door de massabeweging!’ of ‘Als je een index koopt, koop je ook de matige en slechte bestanddelen daarvan!’. Deze geluiden, meestal in de wereld geslingerd door partijen met andere belangen, zijn langzaam weggeëbd.

Recent stond er dan nog wel een aantal waarschuwende artikelen over de massabeweging op het net inzake een relatief kleine ETF gebaseerd op goudmijnen. Deze ETF werd eigenlijk te groot door succes waardoor de procentuele belangen in bepaalde bedrijven dusdanig groot werden dat het inderdaad marktverstorend zou werken. Maar is dat een effect van ETF’s of zou een beleggingsfonds tegen een vergelijkbaar probleem aangelopen zijn? Deze ETF is in ieder geval niet representatief voor de markt in z’n geheel.

Daarnaast klopt er elke week wel een belegger aan met vragen over synthetische ETF’s en de risico’s die daarmee wel en niet gepaard gaan. Deze beleggers zijn in drie minuten gerustgesteld als ze de complete uitleg krijgen en doorhebben dat de bron van hun onrust een artikel uit 2011 is, geschreven door een partij met een ander belang.

De spookverhalen over indexbeleggen en de voors- en tegens zijn de laatste paar jaar, nu de (groot-) banken ook ‘om’ zijn, sowieso voor een groot deel verdwenen uit de media. Buiten de ‘eigen’ producten zijn er geen andere belangen meer bij het adviseren of opnemen van beleggingsproducten van derden en de voordelen van indexbeleggingen ten opzichte van bijvoorbeeld beleggingsfondsen zijn vastgesteld. En zo bieden banken en effectenbanken tegenwoordig ook steeds vaker een dienstverlening aan met indexbeleggingen.

Dienstverlening

En zo bieden banken en effectenbanken tegenwoordig ook steeds vaker een dienstverlening aan met indexbeleggingen. Dit gebeurt naast de lijn die zij van oudsher al voeren, in principe een portefeuille opgebouwd uit beleggingsfondsen. En dan moet de belegger kiezen? Is het een piepsysteem; dus wanneer je aangeeft dat beleggingsfondsen voor een groot deel geen toegevoegde waarde hebben, niet transparant, te duur en slecht verhandelbaar, wordt er dan geadviseerd om in indexbeleggingen te gaan? Of bedenkt de adviseur dat van cliënt tot cliënt op basis van zijn doelstellingen en risicoperceptie? Het antwoord op deze laatste vraag wordt lastig uitlegbaar naar een belegger!

De adviseurs met een zogenaamde DSI inschrijving (keurmerk vanuit toezichthoudende instanties voor medewerkers in de financiële sector) hebben bij de laatste periodieke toets toch echt de vraag gekregen hoe een bepaalde effectenportefeuille (met aandelen en beleggingsfondsen) voor de cliënt efficiënter ingericht kunnen worden. Het antwoord om de volle mep aan punten te krijgen is dan om, zeker de ontwikkelde markten, meer te beleggen in ETF’s ter vervanging van individuele aandelen en beleggingsfondsen. Natuurlijk willen alle adviseurs slagen en dan kunt u raden welk antwoord er gegeven wordt. En wat verkopen ze vervolgens terug op kantoor aan u?

Heel veel beleggingsfondsen zouden 1 op 1 vervangen kunnen worden door indexbeleggingen. Wat is de reden dan om twee dienstverleningen (beleggingsfondsenbeheer en indexbeleggingenbeheer) naast elkaar te voeren? De belegger verwacht van zijn beheerder de beste en meest logische keuze. Volgens de statistieken presteert een beleggingsfonds slechts 1 op de vijf jaar beter dan de index; dus waarom het risico lopen van 80% achterblijvers?

Overgang

De enige uitleg die ik mij zou kunnen bedenken bij het naast elkaar voeren van de verschillende diensten is die van een geleidelijke overgang. Immers, als je het indexbeleggen vijftien jaar negeert of zelfs afwijst is het gek om dat ineens als uithangbord te gebruiken. Dus ‘indexbeleggen omdat het moet’, niet omdat het misschien wel de beste oplossing voor de belegger kan zijn!

Column op DFT.nl

Tjerk Smelt

* Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.