Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

De Brede Aanpak

Ga terug naar Vermogensbeheer

 

Dat wij uw portefeuille dagelijks bijhouden en evalueren, op tijd winst nemen, verliesposities proberen te voorkomen en cash gaan als de beurs tegen zit is uiteraard de basis van vermogensbeheer. Wij zijn immers doorgewinterde beleggers. Indexus gaat dan ook graag een stap verder. Daarom vertellen wij u graag meer over onze beleggingsfilosofie.

De Brede Aanpak van Indexus
Vroeger was alles anders! Dat gaat zeker op voor beleggingen en naar verwachting zal dit alles de komende jaren en decennia nog verder veranderen. We hoeven er geen waardeoordeel aan te hangen, maar we moeten er wel op inspelen. Elke tijd vraagt om een eigen aanpak. Het beleggingsbeleid van 20 jaar geleden sluit totaal niet meer aan bij de aanpak anno 2012.

Zoals de Chinese economie 20 jaar geleden de omvang had van de Belgische economie, zo is het inmiddels de tweede economie van de wereld. En zoals de afgelopen dertig jaar de rente structureel gedaald is in de Westerse wereld en daardoor per saldo hebben gezorgd voor zeer aantrekkelijke koerswinsten op obligaties, zo matig lijken de vooruitzichten voor bijvoorbeeld beleggingen in Nederlandse staatsobligaties voor de komende jaren.

Vasthouden aan strategieën uit het verleden op beleggingsgebied is dus niet erg zinvol. Het vasthouden aan de gemiddelde rendementen van de afgelopen 25 jaar is dus evenmin zinvol. De waarschuwing dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst gaat nu nog meer op, en dat kan gelukkig ook zeker in positieve zin zijn.

Beleggingen met relatief hoge directe uitkeringen, maar evengoed hogere koersfluctuaties, zoals vastgoed en high yields, tellen nu voor vol mee bij de asset allocatie. Dit geldt ook voor het meer wereldwijd spreiden. Voorheen werd duidelijk gesproken over valutarisico’s. Tegenwoordig gaat het juist meer over valutakansen. Voorts is het beleggen in grondstoffen veel populairder geworden. Deze laatste categorie wordt gezien als een goede bescherming tegen inflatie en kan zorgen voor een lagere volatiliteit.

De eenkennige, statische strategie verliest het in ieder geval op alle fronten van het dynamisch beleggen. Tegelijkertijd zijn er geen heilige huisjes op het gebied van asset allocatie. De markt heeft de laatste jaren aangetoond dat de uitslagen van alle asset-categorieën groot kunnen zijn. Zo kan een breed fundament in staatsobligaties op de langere termijn meer risico met zich meebrengen dan een groot deel in zakelijke waarden. Een lange termijnbelegging vraagt dus om korte termijn aandacht.

 

Geen investeringspiramide
In de praktijk betekent dat dat Indexus niet werkt volgens de zogenaamd beproefde investeringspiramide. Deze piramide, die nog steeds bij veel beheerders als basis wordt gebruikt voor de asset allocatie is namelijk gebaseerd op het principe dat staatsobligaties structureel veiliger zijn dan bijvoorbeeld aandelen. Daarnaast wordt in dat model een aantal hedendaagse asset-categorieën zoals vastgoed, high yields en grondstoffen weggelaten.

 

 

De Brede Aanpak van Indexus
Wij spreken over “De brede Aanpak”. Alle beleggingcategorieën kunnen een rol spelen bij de opbouw en het onderhoud van uw beleggingsportefeuille. De verschillende categorieën worden gewogen naar uw doelstellingen en de markt. Daarnaast kan een bredere inzet van beleggingcategorieën zorgdragen voor lagere onderlinge correlatie waardoor het totale portefeuillerisico verlaagd wordt. Als laatste aandachtspunt geven wij mee dat beleggen niet meer een Nederlandse aangelegenheid is, zelfs niet een Europese, maar een wereldwijde. Wij maken bij de tactische invulling van beleggingsportefeuilles veel gebruik van Trackers (ETF’s) waardoor de wereld binnen handbereik ligt.

 

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.