Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Verbeter uw renterisico

26 February 2014

Verbeter uw renterisico

De markt consensus is dat, na een 30 jaar durende periode van dalende rente, de rente-cyclus draait en de rente zal gaan stijgen. Beleggers willen daarom graag weten wat het effect van renteverhogingen zou kunnen zijn op hun portefeuilles.  Omdat in de komende jaren obligaties met een langere looptijd tot een aanzienlijke extra volatiliteit van de portefeuille zou kunnen leiden, zijn kortlopende obligaties een belangrijk middel om deze renterisico’s te beheren met de mogelijkheid om tot een beter risico-gecorrigeerde rendement te komen.

Verkort uw duration
Beleggers willen zichzelf verzekeren tegen de verwachte renteverhogingen en verlagen daarom de duration van hun portefeuille. Duration is het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden en wordt als een goede maatstaf gezien voor de rentegevoeligheid van een obligatie of een portefeuille obligaties. Een afgeleide van de duration is de modified duration: hierbij wordt de duration gedeeld door 1+rendement). Het nut hiervan is dat hiermee redelijk exact berekend kan worden wat de effecten zijn van een verandering in de marktrente, en daarmee van het rendement van de lening.

Een obligatie met een duration van 8 jaar heeft bij een rendement van 5% een modified duration van 7.6 jaar. Indien de marktrente met 1%-punt stijgt, zal de koers van de obligatie dalen met de modified duration maal de oorspronkelijke koers van de obligatie. Als de oorspronkelijke koers 105% was bij een rendement van 5%, zal de koers bij een marktrente van 6% dalen tot (bij benadering) 105% – (7.6 x 1.05) = 105% – 7.98% = 97.02%.

Yield - versie 2

 

Renterisico beperken met kortlopende obligatie-ETF’s
Obligatie-ETF’s met een korte looptijd zijn uitermate geschikt om de duration van uw portefeuille te verlagen. Deze ETF’s geven u gediversifieerde toegang tot het kort lopende obligatie segment met één simpele druk op de knop. Als zodanig zijn zij een kosten efficiënte tool voor het aanpassen van de duration van uw portefeuille. Zo bieden kort lopende High-Yield ETF’s de helft van het renterisico van langere looptijd obligaties met het potentiële voordeel van minder volatiliteit. (zie bovenstaande grafiek) Het biedt ook een aantrekkelijker rendement per eenheid van duur – het zogenaamde ‘Yield Breakeven’. Door de Yield (=opbrengst) te delen door de duration, kan men het rendement peilen ten opzichte van de mate van renterisico.

Sterke punten van de SPDR ETF’s
Opvallend in onderstaande tabel is de lage ‘effectieve duration’, en dus ook de relatief hoge ‘yield breakeven’, van SPDR ETF’s. Deze ETF’s  houden alle obligaties tot de vervaldatum terwijl andere ETF’s die verwijderen als ze een resterende looptijd van  nog 1 jaar bereiken. Dit is omdat markten soms vragen om een ​​liquiditeitspremie om obligaties te verkopen op dit punt, hetgeen kostbare kan zijn en gevolgen kan hebben op de prestaties van het fonds. Het aanhouden van deze obligaties tot einde looptijd verlaagt daarom de effectieve duration sterk en leidt tot minder handelskosten.

Yield Breakeven

 


Behaal betere risico-gecorrigeerde rendementen

Het vooruitzicht van de verlaagde liquiditeit door de Centrale Banken, dankzij het grootschalige obligatie-aankoopprogramma  van de FED, in combinatie met de algemene verwachting dat de korte rente waarschijnlijk laag zal blijven in de nabije toekomst, betekent dat de rentecurve steiler zal worden en obligaties  met een lange looptijd harder in koers zullen dalen. Daar het omzetten naar obligaties met een kortere looptijd kunnen beleggers hun risico-gecorrigeerde rendementen en de totale gevoeligheid voor veranderingen in de rentetarieven verbeteren.

De trackers zijn natuurlijk ook in onze database te vinden. Zoek snel met de ISIN Code!

Duco Frie
Managing Partner

*Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Cliënten en/of medewerkers van Indexus kunnen de besproken posities in portefeuille hebben.

 

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.