Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Slagvaardig met Core Satellite strategie

21 August 2017

Slagvaardig met Core Satellite strategie

De spreiding over verschillende beleggingscategorieën is een cruciale stap in het beleggingsproces. Het is dan ook zaak om deze goed af te stemmen met uw beleggingsprofiel.

Beleggen begint bij het vaststellen van de verhouding tussen aandelen, obligaties, contanten en alternatieve beleggingscategorieën, zoals vastgoed en grondstoffen. Deze zogeheten strategische asset allocatie wordt bepaald op basis van het beleggingsprofiel, waarbinnen de financiële doelstellingen en risicobereidheid van de belegger in kaart zijn gebracht. De beslissingen op dit niveau zijn cruciaal, want zij bepalen voor meer dan 80% het rendement. Selectie van individuele effecten en markttiming spelen een ondergeschikte rol. Dat is belangrijk om te beseffen, omdat beleggers zich vooral daar druk om lijken te maken.

Om het rendement te vergroten of het risico omlaag te brengen, kan op korte termijn – binnen een bepaalde band-breedte – afgeweken worden van de strategische verdeling. Dit noemen we tactische asset allocatie. Samen met de strategische asset allocatie is daarmee meer dan 90% van het uiteindelijke resultaat bepaald.

Maar de beleggingsmix zal ook bijgestuurd dienen te worden naarmate de beleggingshorizon dichterbij komt. Als bijvoorbeeld uw pensioenleeftijd nadert, zullen er minder risico’s genomen mogen worden om het opgebouwde vermogen niet in gevaar te brengen. Dat zal in de praktijk vaak neerkomen op het afbouwen van de aandelenposities ten gunste van (kortlopende) obligaties en liquiditeiten. Kortom: een actief beleid is noodzakelijk.

Allocatie ModelIndexus hanteert de Core Satellite strategie. Dat is een asset allocatie model, waarin op effectieve wijze passieve en actieve beleggingsstrategieën worden gecombineerd.

Passief beleggen, waarbij tegen zo laag mogelijke kosten een index nauwgezet wordt gevolgd, is dan ook sterk in opmars. Vooral Exchange Traded Funds (Trackers) maken een ongekende groei door. Was in 2000 wereldwijd nog slechts $74 miljard in deze producten belegd, nu is dat al meer dan $4.000 miljard.

Extra rendement met satellietenBeleggers gebruiken ETF’s in toenemende mate in een Core Satellite model. De kern van de portefeuille, veelal 60% tot 70%, wordt dan passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten het rendement van de markt te genereren. ETF’s op breed samengestelde indices lenen zich hier uitstekend voor. Beleggers realiseren dan in een keer een zeer grote spreiding.

De satelliet beleggingen daaromheen zullen voor extra rendement moeten zorgen. Dit kunnen individuele aandelen of obligaties maar ook specifieke ETF’s zijn. Het aanbod van ETF’s is inmiddels zo divers dat er keus te over is. Zo zijn er ETF’s die individuele landen, regio’s, sectoren, grondstoffen en op een bepaalde beleggingsstijl gebaseerde index volgen. Het voordeel van ETF’s in de asset allocatie is dat ze zeer transparant zijn, je weet exact waarin je belegt. Dit is een groot voordeel ten opzichte van beleggingsfondsen omdat je hiervan de inhoud niet kent of met slechts flinke vertraging. 

Ons advies is om portefeuilles tot ongeveer €100.000,- volledig in te richten met ETF’s en wanneer de omvang groter is en de omstandigheden het toelaten te combineren met rechtstreekse beleggingen in aandelen en obligaties en eventuele afgeleide instrumenten. Wij streven altijd wel naar goede verhandelbare beleggingen, dus beleggingsfondsen gebruiken wij daarom liever niet!!

Tjerk Smelt

* Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.