Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Niet alle ETF’s zijn hetzelfde

28 April 2015

Niet alle ETF’s zijn hetzelfde

Omdat beleggers de vele voordelen van ETF’s hebben omarmd, groeit het aantal beschikbare ETF’s in rap tempo. Een belegger die bijvoorbeeld wenst te beleggen in de Eurostoxx50 heeft zeer veel keus. Los van alle varianten kan je al kiezen uit enkele tientallen ETF’s, die rechttoe rechtaan beleggen in deze index.

De grote uitdaging voor de belegger is het vinden van de juiste ETF. Maar hoe moet je de ETF’s vergelijken? Waar moet je precies op letten? Op het eerste gezicht zijn de ETF’s immers gelijk. Verschillende aanbieders, maar dezelfde index, wellicht zelfs dezelfde beurs of beurzen van notering. Het is meer dan de moeite waard om daadwerkelijk onder de motorkap te kijken voordat je de auto koopt!

Aandachtspunten bij het kopen van ETF’s:

(Total) Expense Ratio:Het is de meest eenvoudige wijze van vergelijken: puur de kosten vergelijken die elke ETF-provider op zijn website weergeeft in de vorm van de TER (Total Expense Ratio); immers waarom 0,2% betalen voor een ETF als het ook voor 0,1% kan! Hoe logisch dit ook is, helaas wordt er door de meeste beleggers niet veel verder gekeken.

Tracking Error:Een grote misvatting is dat het repliceren van een index een eenvoudige opgave is en dat ETF’s altijd spot-on presteren met de te volgen benchmark. In werkelijkheid vertoont bijna elke ETF een zekere mate van Tracking Error, dus een verschil tussen het koersrendement van de ETF in vergelijking tot de prestatie van de te volgen index. Het is lastig om exact te achterhalen of het achterblijven van een ETF van structurele aard is. Het kan bijvoorbeeld komen door de wijze van replicatie van de index; dit kan uiteindelijk zowel positief als negatief uitpakken.

Tracking Difference:Een heel eenvoudige wijze van vergelijken van de prestaties van een ETF is simpelweg het verschil nemen tussen de resultaten van de ETF en de resultaten van de index. Vrijwel alle websites van ETF-providers tonen de rendement over 1 jaar, 3 jaar en van 5 jaar voor zowel de ETF als de benchmark (index) waaraan de ETF is gekoppeld. Daardoor is de berekening van de tracking error relatief eenvoudig. Let wel; theoretisch zal een ETF door het kostencomponent te allen tijde iets achterblijven ten opzichte van de index.

Replicatiemethode:Dit houdt de wijze in waarop een index gevolgd wordt. Kort gezegd zijn er 3 methodes: volledige replicatie. De naam zegt het reeds, alle onderliggende waarden worden in de juiste verhouding gekocht en aangehouden. De volgende methode is ‘optimalisatie’. Bij deze methode worden de belangrijkste componenten aangekocht. Onderliggende waarden die nauwelijks tot niet meetellen in de index worden niet of niet helemaal aangekocht. Het opnemen van deze componenten weegt dan niet op tegen de kosten die ermee gemoeid zijn en de kans dat daardoor de index niet goed gevolgd wordt. Dit komt dus meestal voor bij zeer breed gespreide indexen. De derde mogelijkheid is de zogenaamde synthetische structuur. Daarbij worden de onderliggende waarden niet aangekocht, maar wordt er een prijsafspraak, een soort derivaat, gemaakt met de tegenpartij. Het voordeel is dat de onderliggende index 1 op 1 gevolgd wordt. Van een tracking error is vaak bijna geen sprake. Wel kan er een tegenpartijrisico zijn. In de praktijk is dat risico klein of niet aanwezig. .

Wegingsmethode:Een index kan 1 op 1 gevolgd worden, maar er kunnen ook varianten op gemaakt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gelijkgewogen indexen (alle componenten tellen initieel mee voor hetzelfde belang) of aan varianten waarbij bepaalde sectoren, regio’s of individuele posities een maximale weging mogen hebben. Dit kan zowel bij aandelen- als obligatie ETF’s het geval zijn.

Concentratie:ETF’s staan juist bekend om de grote spreiding door middel van één transactie. Anders dan de naam van een ETF doet vermoeden kan deze spreiding op verschillende wijzen gerealiseerd worden. Er zijn bijvoorbeeld wereldwijde indexen die bestaan uit bijvoorbeeld 1600 onderliggende aandelen; maar er bestaan ook indexen met ‘slechts’ 250 aandelen. De volgende vraag is wat het belang is van de grootste posities in een ETF; het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de top-10-posities voor meer dan de helft meetellen. Dat betekent een grote concentratie. Het een hoeft niet slechter of beter te zijn dan het ander, maar het is wel van belang om dit van tevoren te weten.

Spread:Oftewel het verschil tussen de koop- en de verkoopkoers. Over het algemeen kan gesteld worden dat de ETF’s met het grootste vermogen onder beheer ook de krapste spread kennen. De liquiditeit (dus de mate waarin je makkelijk in grote volumes in en uit kan stappen tegen krappe spreads) is het grootste bij de grote ETF’s. Tegelijkertijd trekken de grote ETF’s ook de meeste professionele handelaren waardoor de concurrentie toeneemt en de spreads over het algemeen nog krapper worden. Het aantal professionele handelaren op een bepaalde ETF kan daardoor ook een belangrijk argument zijn.

Beurs:Een ETF staat net als een aandeel genoteerd aan een effectenbeurs. Vanuit Nederland gezien zijn de transactiekosten niet op elke beurs gelijk. Veel ETF’s hebben een notering aan meerdere beurzen. Vanzelfsprekend is de beurs het dichtst bij huis vaak het goedkoopste. Wel is het handig om te letten op de volumes die er omgaan in het betreffende fonds. Want wanneer de spread het grootste is op de goedkoopste beurs, kan je alsnog het duurste uit zijn.

De optelsom van bovenvermelde punten is dat je net als bij welke andere beursinvestering goed je huiswerk dient te doen. Blind een aandeel of obligatie kopen is net zo slim als blind een ETF kopen. Ook al staan ETF’s bekend om de eenvoud, brede (-re) spreiding en lage kosten; toch dien je goed te onderzoeken waarin je investeert en wat eventueel de alternatieven zijn.

Vergelijken loont; er zijn immers niet voor niets meer dan 5000 noteringen!

De experts van Indexus helpen u graag in de begeleiding met het kiezen van de juiste ETF’ of ‘ check de online trackerdatabase voor het selecteren voor de juiste ETF.

Tjerk Smelt

* Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.