Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Inflation Linked obligaties (ILO)

06 september 2014

Inflation Linked obligaties (ILO)

Hoe kan je je tegen inflatie beschermen nu de zorg over inflatie en dalende koopkracht toeneemt? Aandelen en goud zijn bij hogere inflatie vaak een goede keus, maar er zijn ook andere alternatieven, zoals bijvoorbeeld Inflation Linked obligaties (ILO). Dit zijn obligaties waarbij het rendement direct gekoppeld is aan de inflatie. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger het rendement. In een normaal economisch scenario zal een hogere inflatie(verwachting) tot een rentestijging leiden. De meeste obligaties zullen dan in koers dalen. De koers van een ILO zal echter stijgen.

Werking ILO
De meeste ILO zijn obligaties waarbij de hoofdsom/koers stijgt met de inflatie. Bij een deflatie zal de koers gelijk blijven (en dus niet dalen). Aan het einde van de looptijd wordt de obligatie niet op 100 afgelost, maar op 100 plus de cumulatieve inflatie over de looptijd. Daarnaast ontvangt de belegger natuurlijk een couponvergoeding. Deze is vaak wel lager dan een normale obligatie. Een voorbeeld kan misschien een en ander verduidelijken. Stel de couponvergoeding van een ILO bedraagt 2,25% per jaar. U koopt de lening uit emissie op 100. De inflatie bedraagt in jaar 1 3%, in jaar 2 en 3 4%, in jaar 4 2% en in jaar 5 bedraagt de inflatie 5%.

Omdat de belegger 2,25% couponvergoeding over de hoofdsom ontvangt en de hoofdsom jaarlijks wordt vermeerderd met de inflatie, neemt ook de jaarlijkse couponvergoeding toe. Zo bedraagt in jaar 4 de coupon niet € 2,25, maar € 2,56. Aan het einde van de looptijd wordt de lening op 119,31 afgelost. Het jaarlijks rendement bedraagt 5,9%. Uiteraard zal dit lager zijn bij een lagere inflatie. Bij een inflatie van jaarlijks 2,5% bedraagt het rendement toch nog een acceptabele 4,8%.

Laag risico
ILO kenmerken zich door een lager risico dan normale (bedrijfs)obligaties. In Europa worden de meeste ILO uitgegeven door de Franse, Italiaanse en Engelse overheid. De belegger loopt dus haast geen debiteurenrisico. Daarnaast zijn de Franse en Italiaanse ILO grotendeels genoteerd in euro’s waardoor ook het valutarisico geen rol speelt. Tot slot het renterisico. De geschiedenis wijst uit dat inflatie en rente in hoge mate gecorreleerd zijn. Een stijging van de inflatie, leidt meestal tot stijgende rentestanden. Als een rentestijging wordt veroorzaakt door een stijgende inflatie, dan zal een normale obligatie in koers dalen. Een ILO zal echter in koers stijgen. Grossomodo kan dan ook gesteld worden dat bij een ILO het renterisico laag is en vaak lager is dan bij een gewone  staatsobligatie met een vast coupon.

Lager risico van de gehele portefeuille
Een belegger moet niet alleen een individuele belegging beoordelen, maar moet ook altijd bekijken wat het opnemen van een belegging betekent voor het risico van de gehele beleggingsportefeuille. Dit risico kunnen we meten met behulp van de volatiliteit/beweeglijkheid van een portefeuille.

Het opnemen van ILO zal in de meeste gevallen leiden tot een verlaging van het risico. Dit komt omdat een ILO op de middellange termijn (5 jaar) negatief gecorreleerd is met obligaties en geen correlatie heeft met aandelen. Dit zorgt ervoor dat het rendement van een portefeuille stabieler wordt hetgeen leidt tot een lager risico.

Conclusie
ILO zijn obligaties waarbij de vergoeding direct gekoppeld is aan de inflatie. Hierdoor zijn ILO bij uitstek geschikt voor pensioenbeleggingen. Immers, als u met pensioen gaat wilt u er zeker van zijn dat de beleggingen op zijn minst de inflatie hebben bijgehouden. Daarnaast krijgt u ook nog een (geringe) couponvergoeding. En bij stijgende inflatie kan een ILO ook nog eens een aantrekkelijk rendement opleveren. Kortom, een lening met een laag risico en een aardig rendement.

Duco Frie
Managing Partner

Disclaimer
Let op: Met dit artikel schetsen wij één van de mogelijkheden om een portefeuille tegen oplopende inflatie te beschermen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Cliënten van Indexus hebben mogelijk positie in portefeuille.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.