Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

De voordelen van ETF’s

Ga terug naar Indexbeleggen

 

De voordelen van ETF’s

Een ETF is een beursgenoteerd, open-end beleggingsfonds dat op dezelfde wijze is samengesteld als een index. Net zoals een aandeel kan een ETF op elk moment gedurende de handelsdag gekocht en verkocht worden. Met de aankoop van een ETF belegt u met één transactie in een mandje van aandelen, obligaties, vastgoedfondsen of grondstoffen. Hierdoor wordt eenvoudig en tegen lage kosten een breed gespreide portefeuille opgebouwd. Kortom, ETF’s combineren de verhandelbaarheid van aandelen en de risicospreiding van beleggingsfondsen. Een ander belangrijk voordeel? De kosten! Omdat ETF’s simpelweg een index volgen, en er niet continu mutaties nodig zijn, zijn ETF’s goedkoop in vergelijking met beleggingsfondsen die actief aandelen selecteren. Mutaties in de portefeuille vinden immers alleen plaats bij een wijziging in de samenstelling van de index. Deze lagere kosten hebben een positief effect op het rendement.

Spreiding Met de aankoop van een ETF kunt u met één transactie een goed gespreide portefeuille verkrijgen. Wie een ETF op bijvoorbeeld de Eurostoxx 50 koopt, belegt in de 50 grootste Europese ondernemingen uit de Eurozone. Door niet alles op één kaart te zetten, maar uw beleggingen te spreiden neemt het risico van een zeperd sterk af. Daarnaast kan het vermogen eenvoudig worden verdeeld over landen, regio’s en vermogenscategorieën zoals obligaties, grondstoffen en vastgoed.

Toegankelijk ETF’s geven niet alleen toegang tot de bekende markten, maar ook tot specifieke markten die voorheen moeilijker toegankelijk waren. Opkomende aandelenmarkten, hoogrenderende obligaties (High Yield), vastgoed en grondstoffen zijn daarvan voorbeelden.

Verhandelbaarheid In Nederland worden ETF’s gedurende de hele handelsdag verhandeld op Euronext Amsterdam. U kunt ETF’s makkelijk kopen en verkopen, waarbij de transactiekosten van uw bank overeenkomen met een transactie in aandelen. ETF’s zijn over het algemeen zeer goed verhandelbaar. Een aantal aangewezen market makers, ‘liquidity providers’, zorgen ervoor dat er altijd handel in ETF’s mogelijk is. Daarnaast maakt het creatie/aflossingsproces een efficiënte uitvoering van de grootste orders mogelijk. De spread verschilt per ETF en is onder andere afhankelijk van de liquiditeit van de effecten uit de onderliggende index en de populariteit van de ETF.

Lage kosten Omdat ETF’s passief worden beheerd, zijn de kosten relatief laag. De totale kosten (TER) variëren van minder dan 0,10% voor heel liquide aandelenmarkten tot 0,70% voor ETF’s op aandelen uit bijvoorbeeld opkomende landen. Voor ETF’s op obligatiemarkten blijven de kosten beperkt tot gemiddeld 0,17%. Er zijn geen in- en uitstapkosten. Wel zijn transactiekosten van toepassing, zoals die ook gelden voor individuele aandelen.

Transparant ETF’s zijn transparant: via de index kunt u zien hoe de portefeuille is samengesteld. Indexproviders geven veel informatie over de samenstelling van de index en de wijze waarop deze tot stand komt. Ook de uitgevende instelling publiceert in de meeste gevallen dagelijks de aangehouden effecten, naast de theoretische waarde van de
ETF en de kosten.

Flexibel Met ETF’s is het eenvoudiger dan ooit om een evenwichtige portefeuille op te bouwen volgens uw financiële doelstellingen en risicobereidheid. ETF’s hebben een onbepaalde looptijd en kunnen dus net zo lang aangehouden worden als u zelf wilt. Dankzij de goede verhandelbaarheid is het ook mogelijk om snel in te spelen op kansen en bedreigingen. ETF’s zijn daarom geschikt voor zowel korte- als langetermijn beleggingsstrategieën.

 

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.