Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Hoge rente

19 augustus 2014

Hoge rente

Het is een bekend vraagstuk: ‘waar kan ik hogere inkomsten genereren dan het schamele percentage op spaarrekeningen en (staats-) obligaties?’. Waar ligt de oplossing? En is die oplossing dan ook zonder of in ieder geval met een gering risico? Eigenlijk weet ook elke belegger dat er concessies gedaan moeten worden. Immers, de combinatie hoge inkomsten en geen risico bestaat alleen in wonderland. De afgelopen jaren is daarom een groot vermogen geïnvesteerd in High Yield obligaties. “Het hogere directe rendement compenseert het risico”. Maar groeien de bomen niet tot in de hemel en wordt het risico onderschat? Op dit moment het grote dilemma.

High Yield obligaties
De High Yield obligaties zijn obligaties uitgegeven door bedrijven die op zoek zijn naar vermogen om te investeren, een acquisitie te financieren, of om schulden te herschikken. Deze klasse activa werd vroeger en nu nog steeds vaak ‘Junk Bonds’ genoemd. Dat stamt met name uit de tijd dat weinig investeerders het erop waagden te investeren in dit soort producten. Deze hoog-rendement-obligaties bestaan uit schulden met een rating gelijk aan of lager dan ‘BB+’ bij de drie grote internationale kredietagencies (Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch).

De vraag naar High Yield obligaties is enerzijds toegenomen omdat deze vorm van beleggen een veel hogere directe uitkering met zich meebrengt ten opzichte van “normale” obligaties; anderzijds doordat het risico afgenomen is; maar dat zijn ook communicerende vaten. Het grote risico zat met name in het herfinancieringsrisico op het moment dat de hoofdsom terugbetaald diende te worden. Dan is immers de vraag of het bedrijf nogmaals het geld uit de markt kan halen en tegen welke voorwaarden. Door de gedaalde rente en de zoektocht van beleggers naar hoogrenderend papier is dit risico de laatste jaren afgenomen. Het percentage dat in de betalingsproblemen is gekomen, hetzij op het gebied van de couponbetalingen, hetzij op het gebied van terugbetaling van de hoofdsom, is de afgelopen jaren van boven de 15% in 2009 gereduceerd tot iets meer dan 2% anno 2014.

Dit heeft er ook toe geleid dat het effectieve rendement voor de belegger sterk gedaald is, maar nog steeds is het verschil tussen High-Yielders en spaarrekeningen, (staats-) obligaties en ook bedrijfsobligaties aanzienlijk. De High-Yielders zie je nu overal, ze worden niet alleen opgenomen door particuliere beleggers, maar ook de instituten kopen massaal. En je ziet ze niet alleen in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in de Emerging Markets worden ze grootschalig uitgegeven.

Renterisico?
Op dit moment is het verschil tussen de rente op een 10-jaars staatsobligatie (NL) en een High Yielder (ETF Eurozone) circa 4,4%. Genoeg risicopremie, zou je zeggen, om te blijven zitten. Toch is er afgelopen maand onttrokken aan deze beleggingscategorie. De rente staat echter dusdanig laag dat een verdere drastische renteverlaging er niet echt in zit, die rek is er uit. Op verdere koerswinsten van High Yield obligaties hoeft derhalve niet gerekend te worden.

De uitstroom is niet toe te schrijven aan de angst voor een renteverhoging, want de uitstroom heeft plaatsgevonden over alle looptijden. Van een ‘sell-off’ is geen sprake aldus het hoofd van fixed income van iShares, Matthew Tucker. Toch blijft iShares neutraal over deze beleggingscategorie en geeft aan dat deze vorm van risicovolle bedrijfsobligaties aantrekkelijker zijn dan de uitstroom doet vermoeden.

In Europa wordt de komende tijd niet echt gerekend op een (forse) renteverhoging. Waar zit dan het risico? Toename van wanbetaling? In principe zitten we op dit moment in een economie die moet gaan aantrekken. Het risico zit met name op het gebied van concentratie en daardoor ook de liquiditeit. Want als iedereen door dezelfde uitgang wenst te gaan wanneer de markt tegen zit, dan kunnen er problemen ontstaan. Dit dilemma speelt absoluut, maar heeft tot nog toe nog niet geleid tot te grote zorgen, de vraag naar rendement is vooralsnog dus groter dan de angst; maar wees wel alert!

Op het gebied van bescherming tegen renterisico van High Yielders is er inmiddels een aantal producten verkrijgbaar. Een voorbeeld hiervan zijn de iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF. Een andere mogelijkheid is het verkorten van looptijden. Hierbij kan gedacht worden aan de PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (USD).

Liquide beleggingen
In deze categorie beleggingen is het wellicht dus nog belangrijker om te letten op liquiditeit. Deze liquiditeit geldt dus zowel voor het beleggingsproduct als de onderliggende waarden. De twee grootste ETF’s op dit gebied in dollars zijn iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) en de SPDR® Barclays High Yield Bond ETF (JNK). In euro’s de iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (IHYG) en de SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (IE00B6YX5M31).

Wijsheid?
Aan het dilemma doe je op dit moment niets. Het nemen van een beetje tot heel veel risico is afhankelijk van de individuele belegger. Over het algemeen geldt dat helemaal niets doen zal inhouden dat er ook niets verdiend wordt, een te hoog percentage High Yielders zal een te hoog risico met zich meebrengen. Dus het lijkt wel een drankreclame: ‘beleg hierin met mate…’.

Duco Frie
Managing Partner

De trackers zijn natuurlijk ook in onze database te vinden.

*Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Cliënten en/of medewerkers van Indexus kunnen de besproken posities in portefeuille hebben.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.