Herkomst vermogen

Loon / Pensioen / Uitkering

 1. Wat is de hoogte van uw gemiddelde inkomen?
 2. Wat is/was uw functie?
 3. Wie is/was uw werkgever?
 4. Wat is de duur van de arbeidsrelatie?

Overwaarde huis

 1. Wat is het adres van het verkochte huis?
 2. Wanneer is het huis verkocht?
 3. Voor welk bedrag heeft u uw huis verkocht?
 4. Wanneer heeft u het huis destijds gekocht?
 5. Voor welk bedrag heeft u het huis destijds gekocht?

Verkoop bedrijf

 1. Welk bedrijf heeft u verkocht?
 2. In welke sector was het bedrijf actief?
 3. Wanneer is het bedrijf verkocht?
 4. Voor welk bedrag heeft u het bedrijf verkocht?
 5. Wat is de gemiddelde omzet/winst op jaarbasis?
 6. Wat was uw rol binnen het bedrijf?
 7. Hoeveel procent van het eigendom had u ten tijde van de verkoop?
 8. Hoe en wanneer heeft u uw eigendom in dit bedrijf verkregen?

Winstuitkeringen / Dividendbetaling

 1. Van welk bedrijf heeft u een winstuitkering/bonus ontvangen?
 2. In welke sector is het bedrijf actief?
 3. Welk bedrag heeft u ontvangen?
 4. Wat is de gemiddelde omzet/winst op jaarbasis?
 5. Wat is uw rol binnen het bedrijf?

Erfenis

 1. Van wie heeft u de erfenis ontvangen?
 2. Wanneer heeft u de erfenis ontvangen?
 3. Welk bedrag heeft u geërfd?
 4. Hoe heeft de erflater het vermogen verkregen?
 5. Hoeveel andere erfgenamen waren er naast u?

Schenking

 1. Van wie heeft u de schenking ontvangen?
 2. Wanneer heeft u de schenking ontvangen?
 3. Welk bedrag heeft u ontvangen?
 4. Hoe heeft de schenker het vermogen verkregen?
 5. Wat is de reden dat u deze schenking heeft ontvangen?

Gouden Handdruk

 1. Wanneer heeft u de gouden handdruk ontvangen?
 2. Wat was de hoogte van de gouden handdruk?
 3. Wie was uw werkgever?
 4. Wat was uw functie?
 5. Wat was de duur van uw arbeidsrelatie?
 6. Wat was de hoogte van uw inkomen?

Sparen / Beleggen

 1. Hoe is het (ingelegde) bedrag tot stand gekomen?
 2. Wat is het totale rendement?
 3. Hoe lang heeft u belegd?

Bedrijfsresultaat

 1. Uit welk bedrijf komt het bedrijfsresultaat?
 2. In welke sector is het bedrijf actief?
 3. Wat was de gemiddelde omzet/winst?
 4. Hoeveel procent van het eigendom heeft u in de werkmaatschappij?

Ondergebracht vermogen (bijv. via stichting of pensioen)

 1. Hoe is het bedrag tot stand gekomen?

Blijf op de hoogte

Wij houden u op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Uw aanmelding is ontvangen.

eBook aanvragen

Er ging iets mis. Probeer het later nog eens.

Het ebook is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.