Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Groenbeleggen anno 2015

08 June 2015

Groenbeleggen anno 2015

Het is weer helemaal terug van weggeweest: Groenbeleggen! Een paar jaar geleden draaide de overheid het ‘gesubsidieerd’ groenbeleggen de nek om en het was over met de populariteit. De laatste tijd groeit de aandacht voor dit thema op beleggingsgebied weer en worden er over de hele wereld congressen, presentaties en informatieavonden georganiseerd. Elke weldenkende beursgenoteerde multinational heeft inmiddels een themaverantwoordelijke manager en elk beleggingshuis kent 1 of meerdere groenproducten.

Natuurlijk een meer dan logische ontwikkeling, immers, we moeten allemaal ons steentje bijdragen om de wereld leefbaar te houden. Op beleggingsgebied is het echter wel raadzaam om het bij de realiteit te houden. Is de uitgifte van een groene obligatie, beleggingsfonds of ETF om onze wereld te beschermen of puur slimme commercie?

Tegelijkertijd zoeken de institutionele beleggers met man en macht naar ‘groene’ of ‘duurzame’ investeringsmogelijkheden. Er kan een beleid opgesteld zijn waarin staat dat beleggingen dienen te voldoen aan bepaalde criteria, maar dan moeten er ook wel daadwerkelijk dergelijke beleggingsmogelijkheden te zijn. Het ABP berichtte onlangs dat zij grote moeite heeft met het vinden van passende duurzame beleggingen.

EmissiesOnlangs bracht ING een obligatielening van Tennet naar de beurs. Tien jaar geleden zou dit een doodnormale plaatsing zijn van een bedrijfsobligatie; tegenwoordig krijgt het de stempel ‘groene obligatie’. De opbrengst gaat inderdaad naar de groene kant van het bedrijf: naar investeringen in de transport van elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. Maar dat is natuurlijk ook maar net hoe de geldstromen binnen het totale concern ’gestroomlijnd’ worden. Het effectieve rendement, voor twee tranches van elk 500 miljoen, zijn respectievelijk circa 1,15% voor de 6-jaars lening en 2,25% voor de 12-jaars lening. Beleggingstechnisch  een marktconforme waardering, maar opvallend is dat de lening twee keer overtekend werd. De vraag is of dit ook gebeurd zou zijn als er geen stempel ‘groen’ op zou staan.

In navolging van de ING heeft de ABN een andersoortige groene bedrijfsobligatie aangekondigd. Deze is gericht op de woning- en vastgoedsector. Voor de kredietcrisis werden dergelijke obligaties massaal uitgegeven om onder andere de hypotheekverstrekking te financieren, maar de laatste 7 jaar is het, op z’n zachtst gezegd, wat lastiger om onder die titel vermogen uit de markt te trekken. Nu wordt er een groene tint aan gegeven en klinkt het de belegger als muziek in de oren. De commerciële insteek is natuurlijk fantastisch: de financiering van zeer energiezuinige woningen! Tegenwoordig zijn er duidelijke regels voor de nieuwbouw van woningen en aan welke criteria deze minimaal dienen te voldoen; de term zeer energiezuinig is derhalve arbitrair. De ABN wil met deze obligatie 500 miljoen ophalen. Het effectieve rendement ligt op dit moment rond de 1%.

AlternatievenZoals gesteld is de uitgifte van ‘groene’ leningen broodnodig voor de institutionele partijen die zichzelf bepaalde doelstellingen, criteria en beleggingsrestricties hebben opgelegd. Maar is zo’n belegging ook realistisch voor een particuliere belegger? Uiteindelijk wordt er belegd om er rendement mee te maken en bij voorkeur meer dan op een spaarrekening. Op dit moment is het effectieve rendement wellicht wel dusdanig laag en daardoor het risico wel zo hoog dat deze beleggingen beter ingewisseld kunnen worden voor een investering in het eigen huis om deze energiezuiniger te maken.

Tjerk Smelt

* Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.