Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Core Satellite model

Beleggers richten hun portefeuilles steeds vaker in aan de hand van het Core Satellite principe. Dat is een asset allocatie model, waarin op effectieve wijze passieve en actieve beleggingsstrategieën worden gecombineerd. De kern van de portefeuille, veelal 60% tot 70%, wordt dan passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten het rendement van de markt te genereren. ETF’s op breed samengestelde indices lenen zich hier uitstekend voor. Beleggers realiseren dan in een keer een zeer grote spreiding.

Het biedt meer flexibiliteit en heeft een lagere kostenstructuur dan meer conventionele benaderingen. Door de beschikbaarheid van een breed assortiment aan marktexposures kunnen Exchange Traded Funds (ETF’s) een significante rol spelen bij de invoering van core/satellite-strategieën. En niet alleen als efficiënte kernbeleggingen, maar ook als satellites.

Twee segmentenCore Satellite-beleggingen zijn gebaseerd op het idee om een portefeuille in twee segmenten te verdelen.

Het eerste segment vormt de core, oftewel de kern (zie figuur). Dit is het fundament van de strategie, waaromheen de meer gespecialiseerde satellietbeleggingen worden toegevoegd. De kernbeleggingen vormen het voornaamste deel van de portefeuille, dat doorgaans 60% tot 70% van het belegd vermogen vormt. De kern wordt veelal gevormd door een collectief beleggingsinstrument met een laag risico, zoals een ETF, dat tegen lage kosten een breed gespreide exposure naar een markt of index biedt. Het doel is een rendement te leveren dat overeenkomt met dat van de markt (aangeduid als ‘bèta’).

Core Satellite

Het tweede segment van de portefeuille wordt samengesteld uit ‘satellieten‘. Dit zijn meestal meer gespecialiseerde beleggingen waarvan de portefeuillemanager verwacht dat zij extra rendement (alpha) zullen leveren. Bijvoorbeeld door exposure naar specifieke markten, actief beheerde fondsen, beleggingsthema’s, individuele aandelen en ETF’s. Satellietbeleggingen dragen vaak een hoger risico en kennen hogere kosten dan de kernbelegging.

Voordelen

Core Satellite-strategieën worden gebruikt door diverse soorten beleggers, waaronder beheerders van pensioenfondsen, vermogensbeheerders en ook particuliere beleggers. Voor elk van hen leveren ze duidelijke voordelen op.

Meer overzicht en flexibiliteitEen core/satellite-strategie is een modulaire manier om een portefeuille op te bouwen, waarbij voor elk element specifieke risico- rendementtargets kunnen worden gedefinieerd. Als een deel van de portefeuille de target niet haalt, kan snel worden ingegrepen zonder andere elementen van de strategie te verstoren. Dit vergroot de flexibiliteit van de portefeuillebeheerder en biedt meer inzicht in de risico’s en bijdrage aan het rendement van elk onderdeel van de portefeuille.

Lagere totale portefeuillekostenDoor het scheiden van kern- en satellietbeleggingen, kunnen kosten efficiënter worden beheerd. Het voornaamste kostenvoordeel ontstaat doordat voor de kern van de portefeuille (die het grootste deel vormt) bèta-instrumenten kunnen worden gekozen met lagere kosten, terwijl de satellietbeleggingen, die meestal een kleiner deel van de totale portefeuille uitmaken, hogere kosten dragen, in ruil voor potentieel hogere rendementen (alpha).

Optimaal profiteren van competentiesNaast de lagere kosten heeft een core/satellite-strategie nog twee belangrijke voordelen ten opzichte van een generalistische benadering. Ten eerste biedt de modulaire opbouw de mogelijkheid om te profiteren van de expertise van verschillende beheerders. Daarnaast komen middelen vrij om hetzij meer nadruk te leggen op gebieden waar de belegger de beste mogelijkheden ziet om alpha toe te voegen, dan wel om sneller te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.Dit betekent dat beleggers zich op hun kerncompetenties kunnen richten en gebieden waarop zij minder expertise hebben kunnen uitbesteden, wat het rendement kan vergroten.

Effectief risicobeheerZoals boven omschreven, kunnen portefeuillemanagers met de core satellite-benadering risicotargets voor de verschillende beleggingen vaststellen en beheren. De totale tracking error (als maatstaf voor het kan over de verschillende beleggingsinstrumenten worden verdeeld. Hierbij wordt doorgaans een groter deel van het risicobudget (tracking error) toebedeeld aan het satellite-gedeelte, uitgaande van een kernbelegging die geheel of grotendeels bestaat uit indexinstrumenten die geen of een zeer kleine tracking error hebben.

Bron: iShares

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.