Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Nieuws

23 januari 2012-

Chinese renminbi: een nieuwe reservemunt in de maak?

Hoewel China geen haast heeft met het opwaarderen van zijn munt, is de renminbi de afgelopen jaren sterk in waarde gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. En het ziet ernaar uit dat de appreciatie doorzet, nu het land steeds meer beperkingen in het gebruik van de renminbi wegneemt.

China nam vorig jaar de plaats van Japan over als tweede grootste economie van de wereld en moet nu alleen nog de Verenigde Staten voor zich dulden. Maar dat zal niet lang meer duren: analisten van Goldman Sachs verwachten dat de Chinese economie tegen 2026 ook die van de Verenigde Staten zal overtreffen. De sterke Chinese groei is vooralsnog vooral exportgedreven, waarbij de kunstmatig laag gehouden renminbi – ook bekend als yuan – de vraag aanwakkerde.

Omdat de binnenlandse vraag nog relatief zwak is, overtreft de export de import ruimschoots. Met als gevolg dat het tekort op de lopende rekening sterk is toegenomen tot meer dan 300 miljard dollar, ofwel 5,2% van het Chinese bruto nationaal product in 2010, en de Chinese centrale bank over ruim drie biljoen dollar aan buitenlandse deviezen beschikt. Die reserves zijn voor een groot deel belegd in Amerikaanse staatsobligaties, waarvan China de grootste houder is.

Dollarkoppeling losgelaten
Economen zien het groeiende, enorme overschot van China enerzijds en de tekorten van de Verenigde Staten anderzijds als een van de belangrijkste onevenwichtigheden in de wereldeconomie. Niet voor niets dringen de Verenigde Staten er bij China al langer op aan om de koppeling met de dollar los te laten en de renminbi te laten appreciëren. En het lijkt er op dat China inderdaad langzaam in die richting beweegt, hoewel het land wel zijn eigen tempo kiest.

Vanaf medio 2010 mag de waarde van de renminbi dagelijks weer binnen een bepaalde bandbreedte zweven ten opzichte van de dollar. Sinds 2005, toen de officiële koppeling met de dollar werd losgelaten, is de renminbi al met meer dan 30% gestegen ten opzichte van de ‘greenback’. De geleidelijke opwaardering past binnen het beleid van de Chinese overheid om de binnenlandse bestedingen te stimuleren en zodoende minder afhankelijk te worden van de export. Bij een duurdere renminbi wordt de import immers goedkoper en stijgt de koopkracht van de Chinezen.

Verdere waardestijging
Op de lange termijn ligt een verdere, geleidelijke waardestijging van de renminbi derhalve in de lijn der verwachting, ook gelet op de bovengemiddelde groeivooruitzichten voor de Chinese economie en de lage overheidsschuld. Het slotstuk van dit proces is een volledige inwisselbaarheid van de renminbi. Dat is ook een belangrijke voorwaarde om van de renminbi een nieuwe reservemunt te maken, ofwel een munt die door centrale banken wereldwijd wordt aangehouden in hun strategische buitenlandse valutareserves. De renminbi heeft wat dat betreft echter nog een lange weg te gaan.

Weliswaar wordt de renminbi door maatregelen van de centrale bank steeds vaker gebruikt bij internationale transacties, de kapitaalmarkten zijn nog lang niet volwassen. Daarbij is het vooral van belang dat China een omvangrijke, liquide obligatiemarkt krijgt, zodat deze internationale kapitaalstromen kan opnemen. Nadat de Chinese overheid de afgelopen jaren verschillende hervormingen heeft doorgevoerd, is er inmiddels een bloeiende offshore obligatiemarkt ontstaan. Internationale bedrijven als Unilever en Volkswagen hebben hier reeds in renminbi genoteerde obligaties uitgegeven. De omvang van de markt is echter nog bescheiden.

Belangrijke reservevaluta
De Chinese munt zal de dominante rol van de dollar waarschijnlijk niet zo snel overnemen, maar heeft het wel in zich om een belangrijke reservevaluta te worden. Hierdoor zal de wereld minder afhankelijk worden van de dollar en de euro, wat alleen maar goed is gezien de zorgwekkende fiscale positie van de Verenigde Staten en de grote problemen in de eurozone. Ook munten in andere opkomende landen kunnen in de toekomst wel eens een grotere rol gaan spelen. Dit past binnen de machtsverschuiving van het Westen naar opkomende landen. Hoewel de dollar op dit moment in trek is als veronderstelde veilige haven, doen beleggers er op de lange termijn goed aan om hiermee rekening te houden.

Terug
 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.