Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Beleggingskoorts

27 November 2017

Beleggingskoorts

Het aantal particuliere beleggers stijgt fors’ kopten verschillende media in de afgelopen week. De markt vertoont grote gelijkenis met de beleggingsmarkt van eind jaren negentig. Herinnert u zich nog, de “internetzeepbel”?

Inderdaad de groei zit er goed in. Uit het onderzoek van Kantar TNS blijkt dat er nu bijna 1,4 miljoen beleggers actief zijn in Nederland en dat dat in groei betekende van 14% over het afgelopen jaar. Logisch, immers de rente staat extreem laag, de crisis is voorbij, de bedrijfsresultaten zijn per saldo goed en de stijgende lijn van de beurzen geeft goede moed.

Tegelijkertijd wordt er ook gewaarschuwd voor de wildgroei die altijd ontstaat na een jarenlange uptrend in combinatie met de toetreding van ‘nieuwe’, wellicht minder ervaren beleggers of spaarders die toch de stap zetten naar beleggen. De AFM waarschuwde voor de beleggingskoorts in combinatie met de Bitcoin. Ergens werd de AFM gequoot: ‘Het kenmerkende van koorts is een snel stijgende lijn die stopt. En dan zijn beleggers hun geld kwijt’. Als dat slaat op de Bitcoin zou dat zomaar kunnen kloppen, maar in het licht van beleggen moet dat toch echt genuanceerd worden.

Met beleggen kan je theoretisch je geld kwijtraken en helaas heeft dat ook in de praktijk plaatsgevonden, denk bijvoorbeeld aan het failliet van Imtech. En natuurlijk is de vraag of een massale toetreding van spaarders tot de beleggingsmarkt wenselijk is. Maar de vergelijking met de situatie van eind vorige eeuw gaat toch niet echt op.

Betere wet- en regelgeving

Juist door het knappen van de internetzeepbel en juist door de kredietcrisis is er veel goeds gekomen in de beleggingswereld en met name voor de particuliere belegger. Door de excessen die destijds plaatsgevonden hebben is de zorgplicht naar beleggers veel verder doorgevoerd. Niet alleen de organisaties, maar ook de individuele medewerkers dienen aan steeds strengere eisen te voldoen. Elke adviseur of beheerder staat tegenwoordig uitvoerig stil bij het beleggersprofiel en de continuïteit wordt veel beter bewaakt.

Eind vorige eeuw toen er goud geld verdiend werd met de IT-, Telecom- en Internetaandelen was het bijvoorbeeld ook veel gebruikelijker om te beleggen met geleend geld. Geleend geld op basis van effectenkrediet, maar ook consumptieve kredieten. Er werden hefbomen gebouwd in beleggingsportefeuilles met opties terwijl het wellicht wel om pensioenvoorzieningen ging en sommige producten of diensten kenden enorme kosten, al dan niet goed verborgen voor de belegger.

Door de opmars van internet is de markt veel goedkoper en veel transparanter geworden. Verborgen geldstromen, zoals retourprovisies zijn verboden en met de aankomende nieuwe wet- en regelgeving (MiFID II) wordt de dienstverlening nog transparanter en keuzes van beheerders of adviseurs nog objectiever.

Vergelijking internetzeepbel

De vergelijking met eind vorige eeuw gaat, mijns inziens, daarom totaal niet op. Natuurlijk zal de spaarder gelokt worden door het vooruitzicht van hogere rendementen op de beleggingsrekening, natuurlijk groeit het aantal beleggers en het vertrouwen in de beleggingsmarkt. Maar de aantallen zijn nog bij lange na niet de aantallen van eind vorige eeuw en het belangrijkste is dus dat de wijze van beleggen radicaal anders is.

Natuurlijk moet een AFM blijven waarschuwen voor de risico’s van bepaalde beleggingsmogelijkheden zoals de Bitcoin. Natuurlijk moeten de risico’s tegen het licht gehouden worden in reclame-uitingen en moet een spaarder niet radicaal overstappen naar de aandelenmarkt met zijn laatste centen. Maar wanneer er gewezen wordt op een 100% verlies van je vermogen bij het beleggen druist dat in tegen alle inspanningen die er de laatste 15 jaar geweest zijn. Een belegging in de Bitcoin en een goed gespreide beleggingsportefeuille over verschillende asset categorieën (aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeiten, etc.) moeten niet door elkaar gehaald worden.  De adviseur of beheerder anno 2017 weet dondersgoed wat hij een spaarder of belegger moet adviseren.

Het zou zomaar een goede zet kunnen zijn van heel veel spaarders om (natuurlijk met een klein deeltje) toe te treden tot de beleggingsmarkt want er staat ongelooflijk veel geld tegen een minimale rente op de bank (ca 350 miljard euro). En dat toetreden zal dan echt niet gebeuren in 100% aandelenportefeuilles of heel eenzijdig in Bitcoins of internetaandelen.

De oplossingen die er tegenwoordig zijn, in combinatie met de zorgplicht biedt dan op langere termijn in ieder geval uitzicht op een hoger rendement. Want met de huidige spaarrente is de kans ook heel erg groot dat je je rendementsdoelstelling niet behaalt en welk risico houdt dat in? Ok, in één klap je geld kwijt zal het niet zo snel zijn op een spaarrekening, maar jaar in jaar uit achter de feiten aan hobbelen is een 100% risico!

Tjerk Smelt

Column DFT.nl

* Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.