Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

TCO

Ga terug naar Beleggingsadvies

 

Het begrip ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) betekent dat er een maatstaf wordt gehanteerd waarbij de hoogte van alle kosten van de dienstverlening aan beleggers inzichtelijk staat weergegeven. Met behulp van de TCO is het mogelijk om vooraf de kosten tussen diverse aanbieders goed te vergelijken. De TCO geeft zowel de directe als de indirecte kosten weer.

Een TCO wordt wel eens in verwarring gebracht met een all-in tarief, echter een all-in tarief geeft uitsluitend de directe kosten weer. Belooft men u een lage vergoeding dan worden er in veel gevallen op andere manieren kosten in rekening gebracht, zoals lopende kosten in beleggingsfondsen.

Met kosten bedoelen we zowel de directe kosten, zoals adviesfee, BTW, bewaarloon, administratie- en transactiekosten als de indirecte kosten van beleggingsproducten zoals de ‘lopende kosten’ van ETF’s en beleggingsfondsen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een groot voorstander van deze manier van berekenen en publiceren van de totale kosten. De AFM wil het liefst dat deze nieuwe maatstaf wordt vastgelegd als nieuwe richtlijn. Indien er immers geen uniforme rekenmethode wordt gehanteerd is het niet mogelijk om een goede vergelijking van de diverse aanbieders te doen.

‘Verwachte’ TCODe AFM ziet als oplossing een uniforme rekenmethode waarbij de te verwachten TCO wordt berekend. Een ‘verwachte TCO’ geeft de belegger een inschatting van de hoogte van de kosten die hij kan verwachten over een bepaalde periode, meestal een jaar. De variabele kosten worden hierbij op basis van een langdurig gemiddelde berekend. Ondanks dat de variabele kosten in werkelijkheid kunnen afwijken geeft dit een goede indicatie.

 

Advies, in een dynamisch speelveld