Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

2017, Het jaar van duurzaam beleggen?

30 December 2016

2017, Het jaar van duurzaam beleggen?

Welke website van financiële dienstverleners je ook opent: iedereen gooit het thema duurzaam beleggen er in. Dienstverleningen, producten, columns, er moet over gepubliceerd, gelezen en gediscussieerd worden. Natuurlijk helemaal prima, immers, we moeten er met z’n allen een betere wereld van maken. Overigens is de term ‘duurzaam’ in Nederland synoniem voor ‘maatschappelijk verantwoord’ of ‘ESG’ (Environmental, Social, Governance); duurzaam bekt gewoonweg lekkerder.

AanbodHet aanbod van duurzame beleggingsmogelijkheden groeit sterk. In Nederland kennen we de beleggingsfondsen van ASN, Triodos en eigenlijk hebben alle banken en fondsenhuizen wel duurzame beleggingsproducten, maar ook op het gebied van ETF’s stijgt het aantal noteringen in binnen- en buitenland sterk. iShares en Think kenden we al op dit gebied, en een paar maanden geleden heeft bijvoorbeeld ook UBS een hele serie ETF’s naar de beurs gebracht onder de noemer Socially Responsible. De keuze in duurzame beleggingsproducten (beleggingsfondsen en ETF’s) is inmiddels zeer groot.

RendementenDe voorgaande jaren waren de rendementen van de ‘duurzame’ beleggingen zeker om over naar huis te schrijven. In veel gevallen versloegen deze de ‘beurs’. De parallel met de gedaalde olieprijs, de koersen van de olieproducenten en de zware wegingen in de indexen van oliebedrijven kan zeker getrokken worden. Het duurzame aandelenfonds van ASN scoorde over een periode van 4 jaar achterelkaar gemiddeld meer dan 20%! Maar in 2016 gaat het opeens de andere kant op. De rendementen van de ‘duurzame’ beleggingsfondsen van ASN en Triodos zijn dit jaar over het algemeen matig tot slecht; terwijl de ETF’s van Think en UBS wel meegaan met de reguliere markt. De koersen van olieaandelen stegen in 2016 dan ook sterk.

Feel good beleggenHet maatschappelijk verantwoord beleggen is een keuze. Hiermee probeer je met de portefeuille de nadruk te leggen op aandelen of obligaties van bedrijven die ‘goed’ omgaan met mens, dier en milieu. Maar wat voor de één belangrijk is hoeft voor de ander juist weer geen rol te spelen. En zo geldt dat ook voor de verschillende beleggingsmogelijkheden. Is maatschappelijk verantwoord-, groen-, ESG- of duurzaam-beleggen puur voor het feel good gevoel? Weet de belegger dan waarvoor er gekozen wordt, waarin belegd wordt en waarin niet?

Om maar eens een voorbeeld te noemen: Deutsche Telekom. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds sluit dit aandeel uit vanwege de toepassing van haar techniek in de wapenindustrie. Triodos stelt juist dat Deutsche Telekom erg goed scoort op het gebied van ESG en heeft daar ook een goed programma voor. Zo heeft DT een 100% duurzaam energieverbruik. Triodos heeft dit bedrijf opgenomen in het fonds als ‘Beste jongetje van de klas’.

In de selectie van Think Sustainable World UCITS ETF is Deutsche Telekom ook opgenomen. Simpelweg omdat de te volgen index dit uitwijst. De index die deze ETF volgt is gebaseerd op de 10 principes van de UN Global Compact (principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu, corruptie).

UBS heeft in haar wereldwijde product dat de ’MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net’- index volgt ook geen positie in Deutsche Telekom.

En zo kan het lijstje voor nog veel meer aandelen worden gemaakt, zoals voor BT, Carrefour, Panasonic en Verizon. Elk fonds, elke index met een eigen visie en/of weegmethode. Hierbij is er geen goed of fout, immers dat bepaalt de belegger zelf! De belegger moet bepalen wat belangrijk is en op basis daarvan beslissingen nemen. De vraag is derhalve in hoeverre deze overweging daadwerkelijk gemaakt wordt door de belegger, of dat de belegger puur afgaat op de ‘feel good’ titel van het beleggingsproduct.

Samenvattend kan er gesteld worden dat er vrijwel geen index of beleggingsproduct is waar je als ‘duurzame’ belegger niets op aan te merken hebt. Maar wellicht is dat ook niet zozeer noodzakelijk. De doelstelling is misschien niet om perfectie na te streven, maar er met z’n allen zoveel mogelijk aan te doen binnen al het redelijke. De vervolgvraag zou dan ook gesteld kunnen worden in hoeverre een regulier beleggingsproduct voldoet?

2017Zoals dat geldt voor alle soorten beleggingen, of het duurzaam is of regulier; de markt is en blijft in beweging. Om wat van beleggingsjaar 2017 te maken is het dus zaak om ook te beoordelen aan welke beheerder het vermogen toevertrouwd wordt en waarom. Ideologisch beleggen wordt steeds meer op de kaart gezet, maar de rendementen kunnen absoluut afwijken van de reguliere beleggingen. ASN en Triodos blijven dit jaar behoorlijk achter ten opzichte de ETF’s van Think en UBS, waarschijnlijk grotendeels doordat Think en UBS meer olie in portefeuille hebben. Goed of fout?

Tjerk Smelt

* Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.